• لایروبی شرق
 • لایروبی شرق

زنجیره پهلوگیری دریایی

 • اتصالات زنجیره ای پهلوگیری دریایی

  اتصالات زنجیره ای پهلوگیری دریایی

  اتصالات زنجیره ای پهلوگیری دریایی East Marine می تواند راه حل کاملی از زنجیره لنگر، زنجیره پهلوگیری دریایی و لوازم جانبی را برای کشتی ها، سکوهای دریایی، لنگرها و پروژه های دریایی به مشتریان ارائه دهد.قدرت اصلی ما ناشی از تجهیزات پیشرفته تولید علامت گذاری زنجیره ای و…

 • زنجیره پهلوگیری فراساحلی Studless و Stud

  زنجیره پهلوگیری فراساحلی Studless و Stud

  زنجیره پهلوگیری فراساحلی Studless و Stud East Marine می تواند راه حل کاملی از زنجیره لنگر، زنجیره پهلوگیری دریایی و لوازم جانبی برای کشتی ها، سکوهای دریایی، لنگرها و پروژه های دریایی را به مشتریان ارائه دهد.قدرت اصلی ما از تجهیزات پیشرفته تولید علامت گذاری زنجیره ای ناشی می شود…